Sobota 25. března 2023, svátek má Marián
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 25. března 2023 Marián

Povrchová teplota planet je funkcí záření Slunce

7. 12. 2021 8:00:07
V tomto článku je ukázán rozhodující vliv slunečního záření na povrchovou teplotu planety. Pomocí energetické bilance příkonu slunečního záření a radiace planet lze vypočítat povrchovou teplotu planety.

Tak zvaný skleníkový efekt má podle současných názorů na svědomí povrchovou teplotu planety s plynnou atmosférou. V tomto článku je pomocí energetické bilance planety ukázáno, že povrchová teplota na planetách je dána zejména množstvím tepla, které je na planetu předáváno slunečním zářením.

Energetická bilance planety je dána rovnováhou mezi množstvím tepla, které na planetu přichází od Slunce a množstvím tepla, které planeta vyzařuje do svého okolí. Energetický tok na jednotlivé planety (v závislosti na jejich střední vzdálenosti od Slunce) je dán tak zvanou sluneční konstantou IS . Její hodnota pro všechny planety naší sluneční soustavy je uveden v následující tabulce I.

Tabulka I

Hodnota sluneční konstanty pro planety Sluneční soustavy

Planeta

Sluneční konstanta IS

W/m2

Porovnání se Zemí

jako násobek hodnoty pro Zemi

Merkur

9 040

6,7

Venuše

2 610

1,9

Země

1 366

1,0

Mars

590

0,4

Jupiter

50

0,04

Saturn

15

0,01

Uran

3,7

0,003

Neptun

1,5

0,001

Vzhledem k tomu, že pohyb planet kolem Slunce není rovnoměrný, tj. planety opisují eliptickou dráhu s přísluním a odsluním, není sluneční konstanta pro žádnou planetu skutečně stejná a platí pouze pro střední vzdálenost planety od Slunce. Rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou sluneční konstanty pro planety je však v řádu +- 3 %, například pro Zemi jsou hodnoty sluneční konstanty v přísluní, střední vzdálenosti od Slunce a v přísluní tyto:

Tabulka II

Sluneční konstanta pro Zemi

Poloha Země

Vzdálenost Země od Slunce v km

Sluneční konstanta ve W/m2

Rozdíl ve W/m2

Rozdíl v %

Přísluní

147 098 074

1412

44

+3,2

1 AU

149 597 870 ,700

1366

0

0

Odsluní

152 097 701

1321

-45

-3,2

Podstatným je to, že se energetický příkon ze Slunce k planetám mění a není tak fakticky konstantní, v dalším je tak vždy nutné přihlédnout k tomu, že výpočty se sluneční konstantou pro střední vzdálenost planety je zjednodušení výpočtu, který ale nemá pro závěry práce významný vliv.

Energetický příkon planety

Sluneční energie dopadá na polokouli planety přivrácenou ke Slunci. Pro energetický příkon planety ES ve wattech platí následující vztah (1)

(1) ES = IS.π. rExp2

kde r je poloměr planety. Sluneční záření dopadá na plochu průmětu planety, tj. právě obsahu kružnice s poloměrem planety.

Energetický výkon (radiace) planety

Každá planeta vyzařuje energii celým svým povrchem, kterým je povrch koule. Pro záření planety ER ve wattech platí vztah (2)

(2) ER = IR.4. π. rExp2

kde IR je intenzita záření planety ve W/m2. Tato intenzita je dána Stefan-Boltzmanovou rovnicí

(3) IR = ϭ * TExp 4

kde ϭ je Stefan-Boltzmanova konstanta σ = 5,670 374 419...×10−8 W·m−2·K−4

Bilance energie planety

Platí rovnice

(4) ES = ER

a z této rovnosti platí pro absolutní teplotu povrchu planety T rovnice (5)

(5) T = (IR / ϭ)Exp 1⁄4

kde IR = IS/4.

Tento vztah platí přesně pro absolutně černé těleso, které je schopno přijmout veškerou dopadající energie slunečního záření.

V tabulce III jsou uvedeny vypočtené hodnoty povrchové teploty planet za výše uvedených podmínek s tím, že by byla planeta ideálně vystavena stále stejnému výkonu slunečního záření (pohybovala by se přesně pro kruhové dráze) danému hodnotě sluneční konstanty pro danou planetu.

Tabulka III

Vypočtená teplota planet a naměřené hodnoty

Planeta

Sluneční konstanta IS (W/m2)

Radiační výkon povrchu IR (W/m2)

Teplota T vypočtená (K)

Teplota T průměrná naměřená (K)

Merkur

9040

2260

446

440

Venuše

2610

652,5

327

737

Země

1366

341,5

278

287

Měsíc

1366

341,5

278

250

Mars

590

147,5

225

210

Jupiter

50

12,5

121

152

Měsíc Io

50

12,5

121

130

Saturn

15

3,75

90

93

Měsíc Titan

15

3,75

90

93

Měsíc Rhea

15

3,75

90

53-99

Uran

3,7

0,925

63

68

Neptun

1,5

0,375

50

53

Naměřené hodnoty povrchových teplot planet jsou vesměs převzaty z wikipedie pro danou planetu. Zásadní je pouze rozdíl mezi povrchovou teplotou planety Venuše naměřenou a vypočtenou podle vztahu. U ostatních planet jsou vypočtené teploty až překvapivě blízké hodnotám naměřeným.

Povrchová teplota Venuše

Venuše má atmosféru složenou převážně z kysličníku uhličitého. Zásadní rozdíl od ostatních Zemi podobných planet Sluneční soustavy je fakt, že je atmosféra neprůhledná a tato skutečnost znemožňuje pozorování povrchu planety dalekohledy. Byla však provedena analýza albeda Venuše s tím, že asi 60 % slunečního záření se odrazí do okolního prostoru Venuše a jen 40% záření dopadne na povrch Venuše. Venušin povrch je tedy teplejší než Merkurův, přestože je ve více než dvojnásobné vzdálenosti od Slunce a přijímá tedy jen 25 % slunečního záření (2613,9 W/m² v horní vrstvě atmosféry, ale jen 1071,1 W/m² na povrchu).

Na obrázku je uvedeno předpokládané složení vrstev atmosféry Venuše podle Venusatmosphere - Atmosphere of Venus - Wikipedia.

Termínem Sulfuric acid haze se značí ta část atmosféry, která je neprůhledná v důsledku částic prachu, kouře a dalších částic. Tato vrstva sahá do výšky asi 50 km nad povrchem a v této vrstvě je teplota kolem 270 K (kolem – 10oC). Právě tato vrstva pak vlastně vyzařuje radiaci Venuše do okolního prostoru.

Jestliže na povrch planety Venuše dopadá asi 1071 W/m2, ze vztahu (5) lze vypočítat teplotu černého tělesa, které by dokázalo vyzářit stejnou energii, kterou Venuše získává od Slunce. V daném případě T = (IR / ϭ) 1⁄4 , IR = 1071/4 = 268 W/m2 a T = 261 K, což je velmi blízko předpokládané teplotě vrstvy pevných částic v atmosféře ve výši 50 km a tlaku srovnatelném s tlakem na Zemi. Množství tepla, které dopadá na povrch Venuše je tak shodné s množstvím tepla, které z Venuše odchází a tímto mechanismem se na Venuši udržuje vysoká teplota atmosféry.

Závěr

Teplotu na povrchu planety lze velmi dobře aproximovat vztahem pro absolutně černé těleso vyzařující energii podle Stefan-Boltzmanova vztahu. Pro většinu planet a měsíců planet Sluneční soustavy se vypočtená teplota planety liší jen velmi málo od naměřené hodnoty. V případě ,že je planeta obklopena neprůhlednou atmosférou s vysokou hodnotou odrazu (albedem) slunečního záření od planetární atmosféry, , je radiace planety úměrná množství tepla, které dopadne na povrch planety.

Autor: Jan Bartoň | úterý 7.12.2021 8:00 | karma článku: 20.46 | přečteno: 661x

Další články blogera

Jan Bartoň

Pavel: Ukrajina má jeden pokus

Prezident Petr Pavel poskytl v Polsku rozhovor, v němž tvrdí, že Ukrajina má na protiofenzivu jen jeden pokus. Otázkou je, zda tento pokus může uspět.

21.3.2023 v 8:00 | Karma článku: 27.88 | Přečteno: 743 | Diskuse

Jan Bartoň

Česko se otepluje dvakrát rychleji

Nový ministr životního prostředí se uvedl tím, že prohlásil, že se Česko otepluje dvakrát rychleji. Dokázal tím tak svou politickou roli vrchního strašiče v oblasti jemu svěřené.

16.3.2023 v 8:15 | Karma článku: 38.23 | Přečteno: 967 | Diskuse

Jan Bartoň

Pavel dnes rozhodl o důchodové restrikci - šalamounsky!

Prezident Petr Pavel dnes rozhodne o tom, zda podepíše zákon redukující zvýšení penzí o více než 50 %. Převáží u něj starost o budoucnost.

15.3.2023 v 8:15 | Karma článku: 32.25 | Přečteno: 765 | Diskuse

Jan Bartoň

Zeman – lhaní je jeho nejmenší problém

Spousta „životopisců“ českých politiků považovala a považuje za nezbytné se tvrdě vyjádřit na adresu prezidenta Miloše Zemana. Vyčítají mu lhaní, i když se „skvělou“ rétorikou.

9.3.2023 v 9:15 | Karma článku: 21.90 | Přečteno: 658 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Kamil Krbálek

Znalostní revoluce

Nová technologická revoluce právě začala. Je načase dát jí jméno. Informační revoluce končí a umělé inteligence startují další.

24.3.2023 v 9:18 | Karma článku: 6.04 | Přečteno: 118 | Diskuse

Pavol Dančanin

Pozitivistická teória poznania – bod 3)

Metafyzika (aspoň v mojom podaní) má teda jeden problém: Kde chýba jednoznačná skúsenosť prístupná všetkým ľuďom, pojmy sú prázdne alebo mnohoznačné.

23.3.2023 v 9:08 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 39 | Diskuse

Dana Tenzler

Konec čínské mise na Marsu

Zdá se, že činnost čínského roveru na povrchu Rudé planety ustala. Od minulého podzimu se nepohnul z místa a podle snímků z oběžné dráhy to vypadá, že je silně zaprášený. (délka blogu 5 min.)

23.3.2023 v 8:00 | Karma článku: 22.40 | Přečteno: 344 | Diskuse

Jan Fikáček

Je foton skutečně nehmotný?

V popularizačních médiích můžeme číst, že se při atomovém výbuchu mění část hmotnosti atomů na energii, ba dokonce na čistou energii. Touto čistou energií mají být především fotony. Pojďme toto tvrzení trochu prozkoumat.

21.3.2023 v 9:07 | Karma článku: 18.48 | Přečteno: 613 | Diskuse

Pavol Dančanin

Pozitivistická teória poznania – bod 1) a 2)

Otázka poznania je vlastne otázkou objavu. To, čo nazývame poznanie, a čo čítame v učebniciach, je genéza objavov. Objavom napríklad je, že kresadlom sa dá vyrobiť oheň.

21.3.2023 v 7:16 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 50 | Diskuse
VIP
Počet článků 2498 Celková karma 30.95 Průměrná čtenost 2026

Jsem dříve narozený, přesto se zájmem o vše, co se kolem nás děje.

Seznam rubrik

Oblíbené články

více

Hrozí ekonomický kolaps? Analytici varují před Minského momentem

Selhání bankovních institucí, otřesy na finančních trzích a pokračující nejistota zvyšuje podle mnohých odborníků...

Nervozita roste. Padající Deutsche Bank stáhla dolů korunu i pražskou burzu

Od záchrany problémové švýcarské banky Credit Suisse ještě neuplynul ani týden a investoři opouštějí další potenciální...

Ukrajinská pobřežní obrana zničila plány na vylodění u Oděsy

Flotila ukrajinského námořnictva dostala na začátku ruské invaze na frak, ale její „suchozemská“ pobřežní obrana...

Německé platy v nedohlednu. Známe sedm důvodů, proč Češi berou míň

Ekonomové už desítky let propočítávají, kdy české mzdy doženou ty německé. Rozdíly mezi oběma státy přetrvávají a...

Tom Cruise se dcerou Suri pyšnil. Už ho neviděla deset let, míří na vysokou

Tom Cruise se od roku 2006 do roku 2013 rád ukazoval na veřejnosti s dcerou Suri v náručí. Před deseti lety však ze...